TÇYDV
  • Kategoriye Göre

  • Renklere Göre


  • Fiyata Göre

28 ürün

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

1989 yılında kurulan ÇYDD, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Morhipo’dan yapılan ÇYDD ürün satışından elde edilen gelirin tamamını ÇYDD’ye bağışlıyoruz.