Menüyü Atla

Chic Life Chic Life Raflı Arka Panelli Çalışma Masası

219,00 TL 299,00 TL %27 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life Raflı Arka Panelli Çalışma Mas

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : IVDIV style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"P style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"STRONG style="FONT-SIZE: 18px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: helvetica; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: bold; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Chic Life Raflý Arka Panelli Çalýþma Masasý/STRONG/PP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"IMG border=0 hspace=0 alt="" src="https://www.isbilirhali.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/hizli-ucretsiz-kargo.png" align=baseline/PP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"Chic Life raflý arka panelli çalýþma masasý, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan tercih ediliyor. Öðrencilerin vücut ergonomisine uygun olacak þekilde tasarlanan çalýþma masasý, ders çalýþmayý keyifli hale getiriyor. Öðrencilerin, çalýþtýklarý derslere konsantre olmalarýný kolaylaþtýran ürün, minimalist dizaynýyla ön plana çýkýyor. Öðrencilerin yaný sýra ev ortamýnda çalýþmak için sade ve iþlevsel bir çalýþma masasý arayan bireyler tarafýndan da raðbet gören model, raf sistemiyle dikkat çekiyor. Kiþisel bilgisayar ya da ajanda ile çalýþmak isteyen bireylerin, iþlerini kolaylaþtýran çalýþma masasý modeli, dar ve küçük alanlarda dahi rahatlýkla kullanýlabiliyor. Ergonomik tasarýmý ve hafif yapýsýyla her yere kolaylýkla taþýnabilen model, konumlandýrýldýðý mekana uyum saðlýyor. Eski çalýþma masasýný deðiþtirmek ya da yeni bir çalýþma masasý almak isteyen bireylere önerilen model, kaliteli alternatifler arasýnda yer alýyor./PP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"STRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: 700; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Kolaylýkla Kurulumu Yapýlabilen Çalýþma Masasý/STRONG/PUL style="LIST-STYLE-TYPE: none; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"LI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Yonga levhadan üretilen arka panelli çalýþma masasý, Avrupa E1 kalite standartlarýna uyum saðlýyor./LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Kenar bandý olarak PVC kaplama tercih edilen model, saðlýða zararlý kanserojen madde içermiyor./LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Demonte þeklinde tüketicilere sunulan çalýþma masasý, kullaným kýlavuzundaki yönlendirmeler sayesinde oldukça kýsa sürede kurulabiliyor./LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Minifix sistemiyle montajý yapýlabilen model, isteðe baðlý olarak evin farklý odalarýna taþýnarak yeniden monte edilebiliyor./LI/ULP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"STRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: 700; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Fonksiyonel Kullaným Olanaðý Sunan Teknik  Detaylar/STRONG/PUL style="LIST-STYLE-TYPE: none; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"LI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Raf Sayýsý: 3/LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Arka Panel: Var/LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Ekipman Görseli: Var/LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Kenar Bandý: PVC/LILI style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Üretim Malzemesi: Yonga Levha/LI/ULP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"STRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: 700; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Ev Eþyalarý Konusunda Yenilikçi Yaklaþýmýyla Dikkat Çeken Marka/STRONG/PP style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 16px; OUTLINE-COLOR: invert"Tüketicilerin ihtiyaçlarýný gözlemleyerek ihtiyaç duyduklarý çalýþma masasýný tasarlayan marka, müþteri odaklý üretim felsefesiyle dikkat çekiyor. Ürünün montaj kutusunda, kurulum için gereken her türlü aksesuar ve kurulum þemasý yer alýyor. Saðlam ve dayanýklý malzemelerin birleþiminden imal edilen çalýþma masasý, kullaným kýlavuzunda yer alan yönergeler takip edildiðinde uzun süre aktif bir þekilde kullanýlabiliyor. /PBRBR* Gövdeler saðlýða zararsýz kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarýnda, yonga levhadan üretilmiþtir. BR* Yonga levha kalýnlýðý 16 mm deðil 18 mm kalýnlýðýndaki malzemeden üretilmiþtir. BR* Kenar Bandý olarak PVC kullanýlmaktadýr. BR* Ürün resmindeki aksesuarlar teþhir amaçlýdýr, fiyata dâhil deðildir. BRBRSTRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Montaj:/STRONG BR* Ürünlerimiz demonte þekilde gönderilmektedir. Kurulum müþteriye aittir. BR* Ürün montajý minifix sistemi ile yapýlmaktadýr. Minifix sistemi sayesinde ürünlerinizde defalarca kurulum saðlayabilir, ürünlerinizi farklý mekânlara taþýyabilirsiniz. BR* Ürünlerimizdeki baðlantý sistemi sayesinde dýþtan vida veya vida kapamasý bulunmamaktadýr. BR* Montaj kutunuzun içerisinde her türlü baðlantý aparatýnýz ve kurulum þemanýz bulunmaktadýr, kullanacaðýnýz vida ve diðer ekipmanlar ayrý ayrý paketlenerek isimlendirilmiþtir. BR* Ürün parçalarýna rahat montaj yapabilmeniz için kurulum þemasý ile uyumlu numaralar verilmiþtir. BR* Montaj þemasý ve ekipman görseli sizlere sorunsuz bir kurulum desteði saðlayacaktýr. BRBRSTRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Boyutlar:/STRONG BRGeniþlik:90 cm /DIVDIV style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"Derinlik:45 cm /DIVDIV style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"Yükseklik:151 cm /DIVDIV style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"/DIVDIV style="MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"PRE style="FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"FONT size=+0 face="Times New Roman"Raf Yüksekliði : 72 cm/FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"FONT size=+0 face="Times New Roman"Raf Geniþliði : 82 cm/FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"FONT size=+0 face="Times New Roman"Raf Derinliði : 19,8 cm'dir./FONT/PRE/DIV/DIV

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
çalışma masası
0
renkli
}