Menüyü Atla

Chic Life Chic Life Pollux Kahve Beyaz Komodin Şifonyer

199,00 TL 299,00 TL %33 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life Pollux Kahve Beyaz Komodin Şif

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'SPAN style="FONT-SIZE: 18px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: helvetica; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: bold; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Chic Life Pollux Kahve Beyaz Komodin Þifonyer/SPAN/PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Chic Life Pollux Beyaz Komidin Þifonyer, sade ve modern tasarýmý ile yatak odalarýna yeni bir soluk getiriyor. Ýki adet çekmecesi ile dolaplarýn yükünü hafifleterek, yeni depolama alanlarý yaratýyor. Eþyalarýný düzenli muhafaza etmeyi sevenler için, pratik ve iþlevsel saklama bölmeleri sunuyor. Zarif kulplarý sayesinde çekmeceleri kolayca açýlýp kapanýyor. Mobilyanýn üst tablasý sevilen aksesuarlarý sergilemek ya da kiþisel eþyalarý koymak için ideal bir yüzey oluþturuyor. Estetik duruþu, konforlu kullanýma imkân veren dizayný ile bütünleyen þifonyer, þýk bir mobilya olarak dikkat çekiyor./PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'STRONGFonksiyonel Tasarým/STRONG/PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Dilerseniz üst üste dizilebilir sistemi sayesinde birden çok alým yaparak çekmece sayýnýzý çoðaltabilirsiniz./PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Evinizin ihtiyaç duyduðunuz her odasýnda deðerlendirebileceðiniz þifonyer sayesinde eþyalarýn düzenini saðlamak kolaylaþýyor. Daðýnýklýðý önleyen ve derli toplu bir görünüm yaratan mobilya ile odalar hoþ ve tertipli bir görünüm kazanýyor. Evin atmosferine ferah bir dokunuþ getiren þifonyer ile mekânlar düzene kavuþuyor. Yalýn çizgileri sayesinde yaþam alanlarýnýzdaki diðer mobilyalarla rahatça uyum saðlýyor./PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'STRONG style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: 700 !important; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Düzenli Odalar Ýçin Estetik ve Fonksiyonel Tasarým/STRONG/PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Chic Life Pollux Beyaz Komodin Þifonyer, çevreye ve insan saðlýðýna saygýlý, Avrupa E1 kalite standartlarýna uygun 18 mm yonga levhadan özenle üretiliyor. Kanserojen madde içermeyen özel ve nitelikli malzemesi ile ailenizin ve çocuklarýnýzýn güvenle ve yýllarca kullanmasý için tasarlanýyor. Kenar bandý olarak PVC kullanýlan þifonyer, evinizi düzenlemeniz için size yardýmcý olmayý bekliyor./PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Yüksekliði  45 cm, geniþliði 60 cm derinliði ise 40 cm olan þifonyer, iki adet çekmeceye sahip bulunuyor. Yatak odalarýnda ya da çocuk odalarýnda saklama bölmeleriyle düzeni saðlayan mobilya, üst kýsmýna yerleþtirilen aksesuarlarla dekorasyonu renklendiriyor./PP style='FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 1152px !important; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; OUTLINE-STYLE: none; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'Demonte þekilde gönderilen mobilyanýn kurulumu, minifix sistemi ile kolayca yapýlýyor. Ürünün montaj kutusu içinde gerekli her türlü baðlantý aparatý numaralandýrýlmýþ olarak bulunuyor. Ayrýntýlý þema yardýmýyla þifonyeri tamamlamak tüm ailenin yardýmlaþabileceði eðlenceli bir aktivite oluyor. Kullanýmý kadar bakýmý da pratik olan mobilya, uygun malzemelerle kolayca temizleniyor./PBR style='FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'PRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman"Gövdeler ve Kapaklar saðlýða zararsýz kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarýnda, yonga levhadan üretilmiþtir. /FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman"Yonga levha kalýnlýðý 16 mm deðil 18 mm kalýnlýðýndaki malzemeden üretilmiþtir. Kenar Bandý olarak PVC kullanýlmaktadýr.Ürünlerimiz demonte þekilde gönderilmektedir. Kurulum müþteriye aittir. /FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman"Ürün montajý minifix sistemi ile yapýlmaktadýr./FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman" Minifix sistemi sayesinde ürünlerinizde defalarca kurulum saðlayabilir, ürünlerinizi farklý mekanlara taþýyabilirsiniz. /FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman"Ürünlerimizdeki baðlantý sistemi sayesinde dýþtan vida veya vida kapamasý bulunmamaktadýr.Montaj kutunuzun içerisinde her türlü baðlantý aparatýnýz ve kurulum þemanýz bulunmaktadýr, kullanacaðýnýz vida ve diðer ekipmanlar ayrý ayrý paketlenerek isimlendirilmiþtir.Ürün parçalarýna rahat montaj yapabilmeniz için kurulum þemasý ile uyumlu numaralar verilmiþtir.Montaj þemasý ve ekipman görseli sizlere sorunsuz bir kurulum desteði saðlayacaktýr.Ürünler kargodan teslim alýnýrken mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlý ürünler teslim alýnmamalý ve kargo görevlisine hasar tespit tutanaðý hazýrlatýlmalýdýr. /FONT/PREPRE style="FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: pre-line; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=3 face="Times New Roman"Hasar tespit tutanaðý olmayan ürünlerde deðiþim veya iade iþlemi yapýlamamaktadýr.Ürünlerimiz 2 yýl garantilidir. Satýþ sonrasý destek için faturanýzý saklayýnýz.Sadece adý ve kodu geçen ürün satýþa açýlmýþtýr. Ürün resmindeki aksesuarlar teþhir amaçlýdýr, fiyata dahil deðildir./FONT/PRE

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
komodin
0
kahve
}