Menüyü Atla

Chic Life Chic Life Gold Tel Sandalye

199,00 TL 379,00 TL %47 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life Gold Tel Sandalye

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : IV style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-stretch: inherit" align=centerFONT size=4Chic Life Tel Sandalye, zarif dekorasyon çizgilerini iþlevsel kullanýþla baþarýlý bir biçimde birleþtiren etkileyici tasarýmýyla yaþam alanlarýnda estetik ve þýk bir atmosfer yaratýyor. Kullaným amacýna sadýk kalýnarak son derece yaratýcý bir anlayýþla dizayn edilen ürün, göze hitap etmekle birlikte metal yapýsýnýn getirdiði saðlamlýk özelliðiyle de öne çýkýyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"Ürün, modern görüntüsü sayesinde baþta kiþisel yaþam alanlarý olmak üzere, konsept iç mekân veya ofis gibi ortak alanlarda kullanýmý ile kendini belli ediyor. Chic Life Tel Sandalye, kullanýlan krom kaplama sayesinde dýþ mekânlar için de ideal bir tercih olmasýyla güven veriyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Güçlü Dizaynýn Ýþlevsellik ile Birleþimi/BBR style="LINE-HEIGHT: normal"* Tasarým modeli, modern mimari ve mobilya alanlarýnda dünyaca ünlü Amerikalý çift Charles ve Ray Eames'e ait olan Chic Life Tel Sandalye, dayanýklýlýk sunan hafifliði teknolojiyle birleþtiriyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Aþýnma ve paslanmaya karþý yüksek direnciyle bilinen krom kaplama sayesinde yýpranma sorunu yaþatmayan ürün, uzun süreli kullaným adýna güven veriyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Oturma kýsmýnda kullanýlan derinin leke tutmayan silinebilir özelliði sayesinde kullanýcýya zahmetsiz, hýzlý ve kolay temizlik imkâný sunuyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Sandalyenin kullaným amacý ve genel kullanýcý kitlesi düþünülerek hassas biçimde hesaplanarak ele alýnmýþ boyut ölçüleri, konforlu bir oturma deneyimi yaratýyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Ürünün dört ayak ucuna da yerleþtirilmiþ 10 mm kalýnlýðýndaki plastik parçalar, mekân zeminlerinde oluþabilecek çizilme izlerine karþý koruma saðlýyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Elegant görüntüsü ve saðlamlýðý ile metal sandalye çeþitleri arasýndan sýyrýlan model, göz zevkinize hitap ediyor.Chic Life Tel Sandalye özgün rengi ve zarif çizgileriyle dikkat çekiyor.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Kaynaklý çelik telin dýþýnda, Charles ve Ray Eames tarafýndan tasarlanan model, organik olarak þekillendirilmiþ tek parça koltuk kabuðu temasýnýn bir varyasyonudur.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Þeffaf hafifliði teknolojik incelikle birleþtiren Tel Sandalye son yýllarda tasarýmcýlar tarafýndan sýklýkla tercih edilen krom sandalye modelidir. Tel Sandalye krom kaplama olduðu için yüksek oksitlenme dirence sahiptir ve dýþ mekan sandalye olarak tercih sebebidir.BR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"* Leke Tutmayan Silinebilir DeriBR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Teknik Detaylar/BBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Malzeme:/B MetalBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Özellik:/B Yüksek oksitlenme direncine sahip, aþýnma ve paslanmaya dayanýklý krom kaplamaBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Derinlik: /B36 cmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Geniþlik:/B 44 cmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Sýrt Yüksekliði:/B 86 cmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Oturum Yüksekliði:/B 45 cmBR style="LINE-HEIGHT: normal"BR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Metal Kalýnlýklarý:/BBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Ýç Teller:/B 0.4 mmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Dýþ Çerçeve:/B 0.6 mmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Ayaklar:/B 10 mm süngerBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Telora Kalýnlýðý :/B 0.6 mmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Ýç Teller:/B 0.4 MmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Dýþ Çerçeve:/B 0.6 MmBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Ayaklar:/B 10 Mm SüngerBR style="LINE-HEIGHT: normal"B style="BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; font-stretch: inherit"Telora Kalýnlýðý :/B 0.6 MmBR style="LINE-HEIGHT: normal"/FONT/DIVDIV align=centerTABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: medium none; WIDTH: 1152px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: medium none; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 10px; LETTER-SPACING: normal; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-stretch: inherit" align=centerTBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(241,241,241); font-stretch: inherit"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: medium none; WIDTH: 460px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 4px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 4px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 10px; font-stretch: inherit"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: medium none; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 10px; font-stretch: inherit"FONT size=4/FONT/TD/TRTR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: medium none; WIDTH: 460px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 4px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 4px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 10px; font-stretch: inherit"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: medium none; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 10px; font-stretch: inherit"FONT size=4/FONT/TD/TR/TBODY/TABLE/DIV

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
sandalye
0
altın
}