Menüyü Atla

Chic Life Chic Life Gelincik Fonksiyonel Çalışma Masası Beyaz

249,00 TL 299,00 TL %17 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life Gelincik Fonksiyonel Çalışma M

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"STRONG style="FONT-SIZE: 18px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: helvetica; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FONT-WEIGHT: bold; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Chic Life Gelincik Fonksiyonel Çalýþma Masasý Beyaz/FONT/STRONG/PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=4Chic Life Gelincik Fonksiyonel Çalýþma Masasý Beyaz, sahip olduðu bölmeleri ve dayanýklý malzemesi ile sizlere uzun süreli ve pratik bir kullaným deneyimi sunmaktadýr. Ürüne ait tüm parçalarda birinci sýnýf kalitede malzemeler kullanýlmýþtýr. Üründe bulunan farklý ölçülere sahip bölmeler kitaplarýnýzý, dergilerinizi, defterlerinizi ve evraklarýnýzý koyabileceðiniz ve onlarý kolaylýkla düzenleyebileceðiniz þekilde fonksiyonel olarak tasarlanmýþtýr./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FONT-WEIGHT: 700; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Ürün Özellikleri/FONT/STRONG/PUL style="LIST-STYLE-TYPE: none; FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"LI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Birinci sýnýf kalite 18 mm lik suntalamdan ve yonga levha plakalardan üretilmiþtir. Suntalam, sunta malzemelerin lamine kaplanmasý ile daha saðlam ve kullanýþlý hale getirilmiþ bir çeþididir. Sunta malzemelere göre neme ve rutubete karþý çok daha dayanýklýdýr. Ürünün tüm parçalarýnda 1. sýnýf PVC bant kullanýlmýþtýr. Dayanýklý yapýsý ve kaliteli malzemeleri ile uzun süre gönül rahatlýðý ile kullanabilirsiniz./FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4 Size daha pratik ve kolay bir kurulum saðlamak için detaylý bir kurulum þemasý ile tarafýnýza teslim edilmektedir. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Beyaz rengi ile odalarýnýza geniþlik ve ferahlýk hissi katar. Þýk, modern ve sade görünümlü bir çalýþma masasý olarak tasarlanmýþtýr. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Çalýþma masasýnýn geniþliði 132 cm, derinliði 50 cm ve yüksekliði 73 cm dir. Kitaplýk kýsmýnýn ise geniþliði 19 cm, derinliði 80 cm, yüksekliði ise 72 cm dir. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Ürünün kurulumu sýrasýnda herhangi bir problem yaþamanýz durumunda teknik destek hizmeti alabilirsiniz. Teknik destek sýrasýnda size hýzlý ve kapsamlý bir hizmet sunulmasý adýna ürün ile birlikte size teslim edilen kurulum þemasýný, garanti belgesini ve ürün faturasýný saklamanýz gerekmektedir. Ürün kargo aracýlýðýyla size ulaþtýrýldýðýnda herhangi bir hasar bulunuyorsa ürünü teslim almadan hasar tespit tutanaðý hazýrlanmasý talep edilmelidir. Hasar tespit tutanaðý tutulan ürünlerde ücretsiz deðiþim ve iade yapabilirsiniz. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Ürün on iki ay süreyle garanti kapsamýndadýr. /FONT/LI/ULP style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"BRFONT size=4STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Ürün Ölçüleri/STRONGBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Masa Ölçüleri:/STRONGBRGeniþlik    : 132 cmBRDerinlik    : 50 cmBRYükseklik :  73  cmBRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Konsol Ölçüleri:/STRONGBRGeniþlik    : 80 cmBRDerinlik    : 19 cmBRYükseklik : 72 cmBRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Ürün Özellikleri/STRONGBRBu fonksiyonel masa minimum alanda maksimum yarar saðlamasýný hedefleyerek tasarlanmýþtýr.BRÇalýþma masasýnýn alt tarafýndaki konsolda tüm kitap, dergi ve dosyalarýnýzý ya da sýklýkla kullandýðýnýz eþyalarýnýzla beraber DVD vb eþyalarýnýzý sergileyebilirsiniz.BRBu içeri doðru kapanan konsol sayesinde masanýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda kapatarak yerden de tasarruf saðlayabilirsiniz.BRÝnsan saðlýðýna dost, kanserojen madde içermeyen E1 standartlarýnda aksesuar ve panel levhalar kullanýlmaktadýr.BRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Malzeme/STRONGBRÜrünü oluþturan panel parçalarýnýn kenarlarý 0,60 mm kalýnlýðýndaki bant ile bantlanmaktadýr.BR Maksimum saðlamlýk için minifiks birleþtirme sistemiyle kurulur, ithal, yüksek kaliteli malzemeler kullanýlmaktadýr.BR18 mm kalýnlýðýnda dayanýklý melamin kaplý suntalam kullanýlmýþtýr.BRKullanýlan tüm aksesuar ve montaj malzemeleri, birinci sýnýf üst kalitede ürünlerden seçilmiþ olup uzun yýllar sorunsuz kullanabileceðiniz formdadýr./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=4STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Montaj/STRONGBRÜrünlerimiz özel kargo paketinde demonte olarak teslim edilir.BRPaketlerde kurulum için gerekli kuruluþ þemasý, montaj malzemeleri ve garanti belgesi bulunmaktadýr. Kurulum müþteriye aittir.BRÇekiç matkap gibi el aletlerine gerek kalmadan basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz.BRDefalarca sökülüp takýlma özelliðine sahiptir.BRHýzlý ve hatasýz kurulum için parça üzerinde kurulum þemasý ile uyumlu parça numaralarý bulunmaktadýr./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=4/FONT /PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=4STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Teslimat Bilgisi/STRONGBRÜrünü kargodan teslim alýnýrken paketler mutlaka kontrol edilmeli, hasarlý paket veya ürünler teslim alýnmamalý ve kargo yetkilisine hasar tespit tutanaðý hazýrlanmasý doðrultusunda yardým talep etmeniz gerekmektedir.BRHasar tespiti yapýlan ürünlerin ücretsiz deðiþimi veya iadesi yapýlabilmektedir./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"FONT size=4Satýþ Sonrasý Hizmet/FONT/STRONG/PP style="FONT-SIZE: 12px; MAX-WIDTH: 1152px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 16px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"FONT size=4Satýþ sonrasý servis hizmetinden daha kolay faydalanabilmek için montaj þemanýzý garanti belgenizi ve faturanýzý mutlaka saklayýnýz.BRTeknik ekibimizden her türlü desteði alabilirsiniz./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"BRFONT size=4STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"Ürün Deðiþimi ve Ýade Koþullarý/STRONGBRÜrünü satýn almadan önce ürün açýklamalarýný ve teknik bilgilerini kontrol etmenizi önemle rica ederiz/FONT/P

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
çalışma masası
0
beyaz
}