Menüyü Atla

Chic Life Chic Life Auva Orta Bölmeli Dört Kapaklı Çok Amaçlı Dolap - Beyaz

329,00 TL 349,00 TL %6 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life Auva Orta Bölmeli Dört Kapaklı

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : ABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Tahoma, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"TBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"P style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Chic Life Orta Bölmeli Dört Kapaklý Çok Amaçlý Dolap odalarýnýzda iþlevsel olarak kullanabileceðiniz, geniþ hacmi ve þýk tasarýmý ile her anlamda sizi tatmin edecek bir üründür. Ortasýnda bulunan bölmesi ve dolaplarý ile size pek çok eþyayý düzenli bir biçimde saklama imkâný sunar. Oldukça dayanýklý ve modern görünümlü bir malzeme olan suntalamdan üretilmiþ olan ürün, insan ya da çevre saðlýðýný tehdit edecek hiçbir kanserojen madde içermez. Avrupa Birliði saðlýk kurallarýna uygun bir þekilde üretilmiþtir ve E1 sertifikasýna sahiptir./FONT/PP style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT /PP style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Ürün Özellikleri/FONT/STRONG/PUL style="LIST-STYLE-TYPE: none; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"LI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=418 mm suntalamdan üretilmiþtir. Suntalam, sunta üzerine lamine kaplanarak elde edilen bir malzemedir. Bu sayede suntaya kýyasla çok daha dayanýklýdýr. Üründe bulunan kenar bantlarý 0,60 mm kalýnlýðýnda PVC bantlardan üretilmiþtir. Ürünün ayaklarý ise plastik piramit ayaklardýr. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Geniþ dolap ve bölme hacmi ile size alandan kazandýrýr. Her dekorasyon tipi ile uyum saðlayacak modern bir tasarýma sahiptir. Toplam dört kapaklý bölmeden ve içerisinde bulunan birer raftan oluþmaktadýr. Açýk orta bölmesi, kapaksýz tasarýmý ile dilerseniz fýrýn veya mikrodalga gibi eþyalar için alan olarak kullanýlabilir./FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Beyaz rengi ile odalarýnýzda dar ve basýk bir görünüm oluþmasýný engellerken aydýnlýk ve ferahlýk hissi yaratýr./FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Ürünün yüksekliði 140 cm, geniþliði 59,5 cm, derinliði ise 31,5 cm'dir. Kapak içindeki gözde bulunan raf aralýklarý 22 cm, fýrýn boþluðu ise 40 cm yükseklik 56 cm geniþliðe sahiptir./FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Ürün, tarafýnýza demonte þekilde ve özel olarak paketlenmiþ halde teslim edilir. Kabin vidalý sistem kullanýlmasý sebebi ile kurulumu oldukça kolay ve pratiktir. Kargo ile size ulaþtýðýnda herhangi bir hasar söz konusu ise hasar tespiti için tutanaðý tutulmasýný talep etmeniz gerekmektedir. Hasar tespiti yapýldýðý takdirde ücretsiz deðiþim ve iade imkâný bulunmaktadýr. /FONT/LILI style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4Kurulum sýrasýnda herhangi bir problem yaþarsanýz, ürün ile birlikte size teslim edilen belgeleri sakladýðýnýz takdirde teknik destek hizmetinden yararlanabilirsiniz. /FONT/LI/ULBRBRFONT size=4STRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Ürün Ölçüleri:/STRONGBRYükseklik : 140 cmBRGeniþlik : 59,5 cmBRDerinlik : 31,5 cmBRRaf Aralýklarý(kapak içinde ki göz) : 22 cmBRFýrýn Boþluðu : 40 cmBRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Ürün Özellikleri:/STRONGBRÜrünün ayaklarý plastik mamülden piramit ayaktýrBRÇevreye ve saðlýða zararsýz kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standardýnda 18mm suntalamdan üretilmiþtir.BRÜrünümüzde kenar bantlarý 0,60mm PVC bant kullanýlarak üretilmiþtir.BRKullanýlan ham madde ve tüm montaj malzemeleri %100 Türk Malý ve 1. kalite olarak Türkiye #de üretilmektedir.BRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Montaj:/STRONGBRÜrün demontedir.BRKabin vidalý sistem ile kolayca montaj edilir.BRKurulum Müþteriye aittir.BRÜrün 4 Kapaklý bölme ve içersinde 1'er adet raf bulunmaktadýr ve açýk orta bölmesi mevcuttur.BRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Teslimat Bilgileri:/STRONGBRKoli içeriði mutlaka kargo görevlisi nezaretinde kontrol edilmeli , eksik yada arýzalý parça var ise teslim alýnmamalýdýr.BRÜrünün kurulumunu bitirmeden ve ürünü kullanmadan kesinlikle koliyi deforme etmemelisiniz.BRKesinlikle orjinal koli ve irsaliye ile gönderim yapýlmalý, bu duruma uymayan ve hasar görmüþ koliler kabul edilmez.BRÜrünü kargodan teslim alýnýrken paketler mutlaka kontrol edilmeli, hasarlý paket veya ürünler teslim alýnmamalý ve kargo yetkilisine hasar tespit tutanaðý hazýrlanmasý doðrultusunda yardým talep etmeniz gerekmektedir.BRHasar tespiti yapýlan ürünlerin ücretsiz deðiþimi veya iadesi yapýlabilmektedir.BRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Satýþ Sonrasý Hizmet:/STRONGBRSatýþ sonrasý servis hizmetinden daha kolay faydalanabilmek için montaj þemanýzý garanti belgenizi ve faturanýzý mutlaka saklayýnýz.BRTeknik ekibimizden her türlü desteði alabilirsiniz.BRBRBRSTRONG style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"Ürün Deðiþimi ve Ýade Koþullarý:/STRONGBRÜrünü satýn almadan önce ürün açýklamalarýný ve teknik bilgilerini kontrol etmenizi önemle rica ederiz.BR/FONT/TD/TR/TBODY/TABLETABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Tahoma, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(32,32,32); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"TBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4 /FONT/TD/TR/TBODY/TABLETABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4 /FONT TABLE style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-SPACING: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TBODY style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/TD/TRTR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/TD/TRTR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/TD/TRTR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/TD/TRTR style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"TH style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/THTD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"FONT size=4/FONT/TD/TR/TBODY/TABLE/TD/TR/TBODY/TABLE/TD/TR/TBODY/TABLEBR class=Apple-interchange-newline

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
mutfak dolabı
0
beyaz
}