Menüyü Atla

Chic Life Chic Life 4 Parçalı 20 X 20 Cm Dekoratif Ayna

49,90 TL 99,00 TL %50 İndirim

Ürün Hakkında

Detaylı Ölçü Tablosu

Ürün Adı : Chic Life 4 Parçalı 20 x 20 cm Dekoratif

Tüm Özellikleri

Ürün Detayı : 3 style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(36,36,36); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Chic Life 4 Parçalý Dekoratif Ayna 20 cm x 20 cm/H3P style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(36,36,36); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"IMG border=0 hspace=0 alt="" src="https://www.isbilirhali.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/hizli-ucretsiz-kargo.png" align=baseline/PDIVBR/DIVDIVPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=54mm Flotal Yüksek Kaliteli Gerçek Aynadýr./FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5BR/FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5Kesinlikle Çin Malý Akrilik,Pleksi vb. Deðildir./FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5BR/FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"Þiþecam Düzcam#da üretilen float cam, dünyanýn en ileri teknolojisi kullanýlarak Flotal® e dönüþtürülür. /PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"Float cam, ayna hattýnda tam otomatik üretim sonucu yýkama, parlatma, bakýr kaplama ile iki kat boyama ve/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit" kurutma aþamalarýndan geçerek Flotal® haline gelir. /PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"Flotal®, yansýtýcý özelliði ile mekâný aydýnlatan, büyütüp geniþleterek zenginleþtiren dekoratif bir malzemedir. /PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"SPAN style="FONT-FAMILY: Raleway , sans-serif; WHITE-SPACE: normal"# Arka yüzeyinde gümüþ kaplama uygulanmaktadýr.Gümüþ kaplama özelliðinden dolayý daha net,daha aydýnlýk bir görüntü saðlar./SPANBR style="FONT-FAMILY: Raleway , sans-serif; WHITE-SPACE: normal"SPAN style="FONT-FAMILY: Raleway , sans-serif; WHITE-SPACE: normal"# Korozyona dirençlidir ve kulaným ömrü uzundur./SPAN/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"BR/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5Ýstediðiniz modelleri tasarlayarak çok kolay bir þekilde yapýþtýrabilir./FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5BR/FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5Yaþam alanýnýza modern bir görünüm kazandýrabilirsiniz./FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5Çift taraflý bant ayna arkasýna yapýþtýrýlmýþtýr./FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"FONT size=5BR/FONT/PREPRE style="MARGIN-BOTTOM: 0px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; MARGIN-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(72,72,72); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: inherit"H3 style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; WHITE-SPACE: normal; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(36,36,36); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: normal"Ebatlar/H3/PRE/DIVP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Uzunluk: 20 cm/PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Geniþlik: 20 cm/PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Paket miktarý: 4 adet/PH3 style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(36,36,36); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Bakým Talimatlarý/H3P style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Cam:Su veya cam temizleyici bir deterjan ile ýslatýlmýþ bir bez yardýmýyla silinebilir./PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Temiz bir bez ile kurulayýnýz./PH3 style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(36,36,36); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1.2; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"Kullaným Talimatlarý/H3P style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"SPAN style="LETTER-SPACING: 0px"1. Ayna, pürüzsüz birçok yüzeye yapýþýr./SPAN/PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal" 2. Aynanýn tavan veya eðimli tavanlara yapýþtýrýlmasý önerilmez. /PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"3. Ayna banyoda kullanýlabilir ancak su yapýþtýrýcýya zarar verebileceðinden su ile doðrudan temas noktalarýna yapýþtýrýlmamalýdýr./PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal" 4. Kontrplak ve MDF gibi gözenekli yüzeylerde, yüzey ilk önce parlak cila ile kaplanýrsa yapýþma kuvveti artabilir./PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal" 5. Aynayý yapýþtýrmadan önce duvar yüzeyini temiz ve kuru olacak þekilde siliniz. /PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"6. Aynanýn arkasýný, üzerine bant yapýþtýrmadan önce temiz ve kuru olacak þekilde siliniz./PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal" 7. Yapýþkan kýsmýna dokunmadan bandý koruyucu kaðýttan çýkarýnýz. Daha sonra yapýþkan bandý ayna kenarýndan birkaç milimetre içeriye yerleþtiriniz. /PP style="BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: NotoIKEALatin , Ariel; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 15px; LETTER-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); font-stretch: normal"8. Yapýþkan kýsma dokunmadan bant üzerindeki koruyucu kaðýdý çýkarýnýz. Ardýndan duvarda konumlandýrdýðýnýz aynayý duvara bastýrýnýz. Yapýþkan bant tekrar kullanýlamadýðýndan, aynayý doðru konumlandýrýnýz. Birkaç ayna yan yana yapýþtýrýlacaksa, aynalar arasýnda yaklaþýk 1 mm boþluk býrakýnýz./P

Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen tahmini teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Chic LifeTüm Ürünler

Ürün Açıklaması :

Baktığınız ürünün bedeni tükenmiştir.
Stoğa Gelince Haber Ver
standart
true
ayna
0
renkli
}